Ai có thể “gánh 2 thùng nước đầy đi nhanh mà không bị sánh”?

- Quảng Cáo -

Phú Nhuận (VNTB)

Đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, người vừa đưa ra yêu cầu, “phát triển nhanh nhưng phải bền vững giống như gánh hai thùng nước đầy mà vẫn đi rất nhanh, không để sánh nước ra ngoài”.

Ngày 23-12-2022, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, cả nước đã hoàn thành xử lý triệt để 372/ 435 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; 91% số khu công nghiệp đang hoạt động có công trình xử lý nước thải tập trung đi vào hoạt động đạt tiêu chuẩn môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà khẳng định, “ngành đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, chính sách có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu với mục tiêu thúc đẩy phục hồi xanh, tạo dựng nền tảng để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

- Quảng Cáo -

Tường thuật của báo chí cho biết, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ví von:“Phát triển nhanh nhưng phải bền vững giống như gánh hai thùng nước đầy mà vẫn đi rất nhanh, không để sánh nước ra ngoài” và nêu rõ yêu cầu phải khơi dậy khát vọng, quán triệt mục tiêu phát triển bền vững, đúng xu thế, tăng cường đổi mới sáng tạo.

Ví von của ông Phó Thủ tướng là một điều bất khả thi, vì đi bình thường thôi cũng đã có thể sánh nước ra ngoài, huống hồ yêu cầu phải đi “rất nhanh”.

Về vật lý, vốn là khi gánh nước trên đường người và đòn gánh đều dao động, nước trong thùng cũng theo đó mà dao động, lúc đầu mức độ dao động của nước còn nhỏ, nên mặt nước chỉ sóng sánh một chút, nhưng sau đó sự sóng sánh của nước sẽ dao động rất mạnh rồi tràn ra ngoài thùng. Đó cũng là hiện tượng cộng hưởng.

Có lẽ ông Phó Thủ tướng được Đảng phân công chuyên trách y tế – văn hóa – giáo dục này đã quên bài học vật lý trên.

Bởi vậy nên xem ra ngoài ông Vũ Đức Đam, sẽ hiếm chính khách đương thời nào đủ sức khỏe và khả năng khéo léo để “gánh hai thùng nước đầy mà vẫn đi rất nhanh, không để sánh nước ra ngoài” …

- Quảng Cáo -