Vụ án nào nổi tiếng hơn?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Thử so sánh đại án Kit test và đại án Đăng kiểm :

– Tỉnh nào, địa phương nào có CDC thì cũng có Đăng kiểm, nên khi cả hai đại án bị dính án dây chuyền, thì đại án Đăng kiểm chưa chắc thua kém đại án Kit test về sỉ số cán bộ đầu quân cho Juve.

– Đại án Kit test vượt trội vì có hai bộ trưởng sa lưới là bộ trưởng bộ y tế và cựu bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ, có ít nhất 3 ủy viên ban chấp hành trung ương Đảng dính chưởng là bộ trưởng y tế, cựu bộ trưởng Khoa học và công nghệ, và bí thư tỉnh ủy Hải Dương.

- Quảng Cáo -

– Đại án Đăng kiểm vượt trội vì có một giám đốc Đăng kiểm ở Nhà Bè TPHCM không biết chữ, không biết đọc, không biết viết!

Tóm lại, nếu Kit test có cán bộ thông thái dính án, thì Đăng kiểm cũng có cán bộ lãnh đạo dốt đặt cán mai sa lưới … Chưa biết vụ án nào nổi tiếng hơn vụ án nào. Tuy đại án Đăng kiểm sinh sau đẻ muộn nhưng hứa hẹn có nhiều tình tiết ly kỳ. Vì thằng mít đặt làm được lãnh đạo Đăng kiểm ở một thành phố giàu mạnh và văn minh nhất nước, thì ai dám bảo đảm trong hàng ngũ lãnh đạo Đăng kiểm không có bọn âm binh tác quái ? Chờ xem kịch hay?

- Quảng Cáo -