Không thể hạ cánh êm như thế!

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

thông tin cho rằng Nguyễn Viết Dũng sau nhiều sức ép đã viết đơn xin thôi đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam vì lý do… sức khoẻ.

Nếu thông tin trên chính xác (do ông Dũng chưa nói rõ có hay không có việc ông viết đơn xin thôi HĐND vì lý do sức khoẻ) thì việc Dũng viết đơn với lý do sức khoẻ mà không biết tự xấu hổ vì tội đánh đàn bà do cay cú ăn thua cuộc chơi, đủ thấy tư cách gian dối và quá hèn của Dũng rồi.

Nếu Dũng dám viết đơn từ nhiệm do thấy hành động sai trái đánh Dân, không xứng đáng là đại biểu của Dân, thì ít ra Dân cũng thể tất cho Dũng do không kìm được nóng giận tức thời mà gây lỗi.

- Quảng Cáo -

HĐND Quảng Nam chấp nhận cho Dũng từ nhiệm vì lý do sức khoẻ nếu có đơn như thế của Dũng thì cơ quan này sẽ phải mang tiếng cố tình dung túng cho sự thiếu trung thực, hèn nhát của Dũng.

Dư luận cho rằng dù có đơn hay không có đơn xin thôi đại biểu với bất cứ lý do gì thì với hành động đánh Dân HĐND Quảng Nam phải kỷ luật bãi nhiệm Dũng mới hợp Lòng Dân./.

- Quảng Cáo -