Cải cách giáo dục không khác Việt Á

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Khi xảy ra vụ Việt Á, tôi nói thẳng, vấn đề cải cách giáo dục mới là một Việt Á khổng lồ. Việt Á chẳng là gì cả so với các dự án cải cách giáo dục, từ Chương trình, Sách giáo khoa đến trang thiết bị.

Việt Á chỉ khống giá gây thiệt hại 800 tỉ đồng. Các dự án cải cách giáo dục tốn hàng ngàn ngàn tỉ đồng. Việt Á mới chỉ tạo ra một đề tài khoa học giả rồi dùng hàng buôn lậu lấp vào, thiệt hại chưa đáng kể. Giáo dục có hàng bao nhiêu dự án giả, nhiều phương pháp dạy học cũng nhập lậu không đầu không đuôi, không thích hợp với điều kiện Việt Nam, gây hại cho cả một thế hệ trẻ em.

Xem như đại biểu Quốc hội đã lắng nghe và chính thức đặt ra giữa nghị trường. Vấn đề là không phải nói ra rồi bỏ qua mà cần giám sát chặt chẽ. Bộ Công an vừa rồi đã điều tra và khởi tố mới chỉ một phần nhỏ về trang thiết bị ở một vài địa phương, nhất thiết phải điều tra toàn diện hơn. Có đau cũng phải cắt cái ung nhọt đó thì giáo dục mới lành mạnh.

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

- Quảng Cáo -