Còn tranh cãi dài dài khi đất đai nhà nước quản lý thực tế là chủ sở hữu

- Quảng Cáo -

Lưu Trọng Văn

QH lại đang sôi nổi tranh cãi chuyện xung quanh Luật Đất đai. Cãi hoài thấy ai cũng có cái lý rút ra từ thực tiễn thực hiện Luật Đất đai. Nhưng tiếc rằng hầu hết cái lý ấy chỉ nghiêng về lợi ích của “nhóm lợi ích”nhân danh nhà nước và lợi ích các chủ đầu tư bất động sản. Và cái lý ấy đều dựa hơi Luật sở hữu đất đai mà nhà nước quản lý tức thực tế là chủ.

Sẽ hết om sòm tranh cãi nếu đất đai gồm có ba chủ sở hữu: nhà nước, tập thể, cá nhân. Đụng đất của ông nào thì cứ thế mà mua bán hoặc thoả thuận đền bù.

Hết chuyện Dân oan!

- Quảng Cáo -

Hết chuyện ĐBQH ăn tiền Dân bàn chuyện dông dài rồi cái kết lửng cho khoá sau, khoá sau nữa bàn tiếp.

- Quảng Cáo -