Bàn về chữ “phản động” và “phản quốc”

- Quảng Cáo -

Hà Sĩ Phu

Xin phép có một lời bàn:

Chữ “phản động” là sự lên án nặng nề, nhưng mới chỉ là chữ trên báo chí. Chỉ khi bị kết tội “PHẢN QUỐC” trên pháp luật, chính thức đóng dấu quốc huy, mới có giá trị hành hạ thực tế! Chính HSP đã bị pháp luật quy tội như thế, trong khi HSP chưa hề đi biểu tình? Tại sao ạ? Bởi vì chế độ CS là sự lừa bịp có lý thuyết, có sách vở làm ”hòn đá tảng”. (Mọi sai lầm dù tàn ác đến đâu cũng có thể đổ tội cho kẻ thực hiện, nên có thể “đốt lò” làm cho đội ngũ thực hiện được trong sạch).

Kẻ nào dám động đến “hòn đá tảng” tức “cơ sở khoa học” của chủ nghĩa mới là tội chết, vì như vậy thì chế độ CS KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐƯỢC TỒN TẠI!. HSP đã vạch thẳng (bằng luận cứ khoa học nghiêm túc) cha đẻ của chủ nghĩa ấy, ông K.Marx, đã hoàn toàn vô lý vì nghĩ ra những điều phản khoa học, phản thực tế, phản nhân văn (xin xem bài tiêu biểu https://boxitvn.online/?p=86051 ). Nhân việc bác Nguyên Ngọc bị báo chí kết tội nặng nề nhưng may chưa bị… can án./.

- Quảng Cáo -