Còn người đảng viên trong sạch nào không?

- Quảng Cáo -

Hoàng Dũng

Văn Thưởng cho thấy vấn đề nhức nhối lại một lần nữa đặt ra là: Vậy còn người đảng viên đảng cộng sản nào trong sạch nữa không?

Hãy đọc các bài báo mới nhất của báo lề đảng về việc Trung ương đảng đồng ý cho thôi chức Võ Văn Thưởng.

Không phải anh ta tự nguyện xin nghỉ mà là do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương phát hiện ra anh ta vi phạm các điều đảng viên không được làm. Và từ đó anh ta đã phải làm đơn xin thôi các chức vụ. Tức là nếu không có sự phát hiện thì Võ Văn Thưởng vẫn tiếp tục che giấu sai phạm của mình.

- Quảng Cáo -

Nguyễn Phú Trọng không thể là một người cộng sản trong sạch. Gần 3 nhiệm kỳ nắm chức Tổng Bí thư, sổ toẹt điều lệ đảng (không ai được giữ chức Tổng bí thư đảng quá hai nhiệm kỳ). Không chống được tham nhũng. Các vụ tham nhũng quy mô ngày càng lớn và dính vào các cán bộ cao cấp nhất trong bè lũ đảng. Không xây dựng được đội ngũ kế cận. Hai kẻ vừa phải tức tưởi rời Bộ Chính trị vì sai phạm đều là hai kẻ trẻ nhất.

Không. Không còn một người cộng sản trong sạch nào cả. Chỉ là bẩn cỡ nào mà thôi. Kính thưa các đồng chí chưa bị lộ./.

 

- Quảng Cáo -