Thật và ảo?

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Bài báo ở link cho rằng có hai nền kinh tế tồn tại song song trong nước:

– Một là nền kinh tế nội địa, bao gồm các doanh nghiệp, các ngành nghề sản xuất từ vốn trong nước, tác động trực tiếp đến dân sinh. Nền kinh tế này đang sa sút, được thể hiện rõ nét bằng những hệ quả điều hiu mà mọi người đã và đang nhìn thấy hoặc đã và đang vật lộn sống chung với nó (Gần 74.000 doanh nghiệp nội đã đội nón ra đi trong quý I).

– Hai là nền kinh tế FDI, bao gồm các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại VN, hoạt động bằng vốn ngoại. Nền kinh tế này ít bị tác động suy giảm nên góp phần làm con số thống kê GDP quý I tăng rất tốt (5,66%). Và dĩ nhiên lợi nhuận của nền kinh tế này thuộc về nước ngoài, nhưng góp phần chủ lực vào số thống kê GDP của VN.

- Quảng Cáo -

Nghĩa là, nếu nhìn vào con số tăng trưởng GDP của VN thì kinh tế VN đang tăng trưởng tốt trong quý I và đầy hứa hẹn trong những quý tới.

Nhưng nếu nhìn vào thực tế cuộc sống của người VN đang hết sức khó khăn do nền kinh tế nội địa sa sút…. Thì con số thống kê GDP tăng cao trong quý I tuy chính xác nhưng chẳng khác con số ảo, vì nó không phản ảnh được tình trạng dân sinh khó khăn.

Như hôm trong Tết có bài báo viết, đại ý, số thống kê ở một địa phương cho biết mỗi người dân (trong địa phương) bình quân ăn nửa con gà dù đa số họ chẳng được ăn miếng gà nào. Một thiểu số người có thu nhập cao, ăn rất nhiều gà. Lấy số gà đã ăn chia bình quân cho tất cả dân số bao gồm đa số người có thu nhập thấp không có khả năng ăn gà… Cho ra kết quả mỗi người dân ăn bình quân nửa con gà dù đa số dân không ăn được miếng gà nào. Số gà bị mang tiếng ăn dù không hề được ăn, được gọi là gà ảo dù nó rất thật.

Hiện dân VN cũng đang sống ảo với mức tăng trưởng GDP rất tốt (5,66%) dù số GDP rất thật./.

- Quảng Cáo -