Tăng trưởng GDP 8,02%

- Quảng Cáo -

Dương Quốc Chính

Năm rồi đầu tư công khá là xịt do anh em sợ bị đốt. Chứ nếu không thì có khi còn thành 10%!

Éo le thay là theo điều tra của VNE thì dân kêu toáng là thu nhập giảm. Tức là nước giàu lên mà dân nghèo đi!?

Bài báo VNExpress (VNE) có câu ”do mức nền so sánh thấp”, tức là so với mức tăng trưởng của năm 21, điều này làm nhiều người hiểu sai về khái niệm tăng trưởng kinh tế là năm sau so với năm trước.

- Quảng Cáo -

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng cách lấy chênh lệch giữa quy mô kinh tế kỳ hiện tại so với quy mô kinh tế kỳ trước chia cho quy mô kinh tế kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được thể hiện bằng đơn vị %.

Quy mô kinh tế kỳ trước được hiểu là năm 21 nhưng là giá trị tích lũy từ trước tới năm ngoái chứ không phải của riêng năm ngoái. Thế nên năm ngoái dù có tăng trưởng thấp cũng không ảnh hưởng lắm đến con số tăng trưởng năm nay.

Lý giải cho sự tăng trưởng cao nhất trong 12 năm qua chỉ là do mấy năm dịch nền kinh tế bị nén laị cả cung lẫn cầu nên dư địa tăng trưởng rất cao, giống lò xo bị nén quá thì sức bật sẽ lớn. Khi hết dịch thì cung cầu đều tăng đột biến. Ở đây là xét cả kinh tế thế giới, vì nó dẫn tới xuất khẩu tăng do nhu cầu trên thế giới tăng.

Ở Việt Nam còn có tăng trưởng ngành xây dựng (XD) rất cao, mình đoán do ngành BĐS 3 quý đầu năm đều tăng trưởng mạnh về XD. Ví như cái Ocean Park và Aqua City, Novaworld…xây ào ào vậy thì góp phần đáng kể vào tăng trưởng công nghiệp XD. Ngoài ra thì tăng trưởng dịch vụ du lịch…cũng rất cao.

Nhưng phải hiểu là tăng trưởng XD nói trên là ăn cắp của tương lai thôi, chắc vài năm sau sẽ xịt vì suy thoái bù lại!

Đấy là mình đang cho là số liệu đều chuẩn, không có make up gì cả. Năm rồi đầu tư công khá là xịt do anh em sợ bị đốt. Chứ nếu không thì có khi còn thành 10%!

Éo le thay là theo điều tra của VNE thì dân kêu toáng là thu nhập giảm. Tức là nước giàu lên mà dân nghèo đi!?

- Quảng Cáo -