Hội nghị 14 chưa chọn ai làm tổng bí thư

TBT Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 14.
Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 14.
- Quảng Cáo -

HÀ NỘI – Hội nghị 14 đã bế mạc sau 3 ngày nhóm họp từ ngày 11 đến 13 Tháng Giêng, 2016; nhưng đã không cho biết những ai sẽ là ứng viên sáng giá cho 4 chức danh Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng, Chủ Tịch Quốc Hội cho nhiệm kỳ XII, như những lần chuẩn bị đại hội đảng trước đây.

Thông cáo của Hội nghị 14 chỉ nói chung chung là Trung Ương Đảng khóa XI đã biểu quyết kín về danh sách đề cử các nhân sự ứng cử vào bốn chức danh chủ chốt cũng như thông qua những nhân sự ủy viên Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư Khóa XI thuộc trường hợp đặc biệt (quá tuổi hưu) được tái cử khóa XII.

Với nội dung của Thông cáo nói trên cho thấy là Hội nghị 14 đã phá bỏ tiền lệ là Trung Ương Đảng phải biểu quyết danh sách ứng viên do Bộ Chính Trị và Tiểu Ban Nhân Sự đưa ra. Ngoài ra, Trung Ương Đảng cũng đã đề cử thêm những ứng viên mới ngoài danh sách đề cử của Bộ Chính Trị.

Diễn tiến nói trên cho thấy là ông Nguyễn Phú Trọng đã thất bại trong kế sách độc diễn  ghế Tổng Bí Thư của mình khi danh sách đề cử ứng viên chức danh Tổng Bí Thư của Bộ Chính Trị chỉ có tên ông Trọng.

- Quảng Cáo -

Ngược lại, Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành người thắng cuộc trong Hội nghị 14 khi không tự viết đơn ứng cử mà lại để cho đàn em trong Trung Ương Đảng đề cử và nhất là nằm trong danh sách thuộc trường hợp đặc biệt được tái cử Khóa XII.

Đại Hội XII chính thức khai mạc vào ngày 21 kéo dài đến 28 Tháng Giêng. Hơn 1.500 Đại biểu của 68 đảng bộ trực thuộc Trung Ương tham dự Đại Hội XII sẽ bỏ phiếu chọn 200 Ủy viên Trung Ương gồm 175 Ủy viên chính thức và 25 Ủy viên dự khuyết vào ngày thứ tư của Đại Hội (nếu không có gì thay đổi so với Khóa XI).

200 tân Ủy viên Trung Ương Khóa XII sẽ họp phiên đầu tiên để bầu tân Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng và Tổng Bí Thư.

Nếu cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tấn Dũng được 1.500 Đại biểu bầu vào trong số 200 tân Ủy viên Trung Đảng Khóa XII, chắc chắn cuộc đua ghế Tổng Bí Thư sẽ vô cùng quyết liệt. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra.

Sự tranh chấp quyền lực giữa phe đảng (Nguyễn Phú Trọng) và phe chính phủ (Nguyễn Tấn Dũng) hiện nay đã không chỉ làm mất sự thỏa hiệp giữa các phe như từ trước đến nay mà còn cho thấy là uy quyền của Bộ Chính Trị đã mất khả năng cầm chịch.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here