HT Không Tánh: Chùa Liên Trì giúp khu đô thị mới tốt hơn!

- Quảng Cáo -

Nhà cầm quyền đã gởi thông báo giải tỏa Chùa Liên Trì tại Quận Thủ Thiêm, TP. HCM và thời hạn chót để di dời là 20 Tháng 7, 2016.

Hôm nay, 9/7/2016, Linh Mục Antôn Lê Ngọc Thanh và LM Guise Trương Hoàng Vũ có mặt tại Chùa Liên Trì đã cùng Hòa Thượng Thích Không Tánh nói về ý định giải tỏa nhà chùa của nhà cầm quyền.

Sự tồn tại của Chùa Liên Trì trong một đô thị mới không ngăn cản sự phát triển của thành phố mà ngược lại giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Vì thế việc bằng mọi cách giải tỏa chùa có thể xem là một kế hoạch loại trừ tôn giáo ra khỏi đời sống của người dân tại địa bàn Thủ Thiêm này.

Giải tỏa chùa Liên Trì là một hành vi đi ngược lại quyền tự do tín ngưỡng đã được quy định trong Hiến Pháp! Ông Đinh La Thăng là người phải chịu trách nhiệm cho việc làm vô đạo đức này.

- Quảng Cáo -

Video: FB Lê Ngọc Thanh
Video Từ Người Dân

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here