THÁNG TƯ ĐEN 2016: Thảm họa FORMOSA đã 1 NĂM QUA

- Quảng Cáo -

Formosa vẫn chưa xử lý môi trường và người dân chưa được đền bù thoả đáng.

Một năm sau sự việc thảm họa Formosa:
Nhà nước CSVN vẫn bưng bít bao che cho Formosa Hà Tĩnh.
Người dân vẫn phải đi đòi bồi thường và đòi đóng cửa Formosa.

Biển Việt Nam phải mất hàng trăm năm mới phục hồi hoàn toàn

Formosa phải chịu trách nhiệm với môi trường biển và ngư dân Việt Nam

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here