Chúng ta phải làm gì?

- Quảng Cáo -

Ngo Du Trung FB

Một bạn hỏi tôi nghĩ gì về những người như Cù Huy Hà Vũ, Bùi Tín, Điếu Cày, Tạ Phong Tần v.v….?

Cá nhân tôi nghĩ rằng chúng ta nên luôn mở rộng vòng tay chào đón những người “từ bỏ cộng sản”; nhưng chúng ta cũng phải luôn cảnh giác; vì chúng ta không có cách gì biết được ai từ bỏ cộng sản thật sự, ai được cộng sản cài vào để nằm vùng. Có những người cộng sản thức tỉnh sau khi nhận ra sự thực và thực tâm từ bỏ cộng sản; nhưng cũng có những người cộng sản cho đến chết. Chúng ta đã có quá nhiều kinh nghiệm đau thương với những trò gian ác, tráo trở, lật lọng của VC, nên nhất định phải đề phòng….

Một bạn khác hỏi tôi nghĩ gì về chuyện “phe ta đánh phe ta”, chuyện “chống cộng thì ít, chống nhau thì nhiều” hiện nay.

- Quảng Cáo -

Suy nghĩ của cá nhân tôi thì VC đã thành công trong việc lũng đoạn cộng đồng người Việt ở ngoại quốc ở một mức độ nào đó; cũng như VC đã thành công trong việc “trồng” nên, nói chung chung, một thế hệ người Việt không quan tâm đến những vấn đề trọng đại của đất nước trong nước hiện nay.

Năm 1954, ngay sau khi ký xong hiệp định Geneva, chưa rút quân về Bắc thì VC đã chuẩn bị cho việc đánh chiếm miền Nam sau này, bằng cách chôn giấu vũ khí, cài lại cán bộ chưa bị lộ diện, tổ chức đám cưới tập thể cho các bộ đội sắp sửa tập kết ra Bắc…

Cho nên VC chắc chắn không để yên cho cộng đồng người Việt hải ngoại lớn mạnh, đoàn kết chặt chẽ với nhau. VC phải phá bằng mọi giá, không phải bây giờ mới gởi người ra phá, mà chắc chắn VC đã gài người vào làm người “tỵ nạn cộng sản” ngay từ khi mới có phong trào vượt biển, vượt biên…

Mà người Việt ở hải ngoại thì rời rạc, không thống nhất, không ai lãnh đạo và mỗi người là một ông (bà) vua, đầy lòng tự ái và cả đố kỵ.

Chiến tranh chụp mũ, chiến tranh ném bùn vào nhau càng ngày càng gia tăng. Và rõ ràng là không ai có đủ uy tín, tài năng để làm cho nó xẹp xuống.

Chỉ còn biết trông chờ vào sự ý thức của từng cá nhân: hãy nghĩ đến công cuộc chung trước khi lên tiếng. Xin hãy làm, hãy lên tiếng chỉ cho đất nước, cho dân tộc, cho sự toàn vẹn lãnh thổ của VN; chứ không phải cho nhóm mình, cho phe mình, cho tổ chức mình, cho đảng mình…

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here