Chối cãi gì nữa?

0
- Quảng Cáo -

Ngô Trường An|

Khi nói về đạo đức xã hội ngày càng băng hoại, con người lừa dối, lường gạt lẫn nhau…. Điều này, tôi khẳng định là do chế độ, do đảng lãnh đạo mang lại.

Nhiều người nói rằng, ông hồ đồ bỏ mẹ! Cái gì ông cũng quy chụp do đảng? Thử hỏi đảng đã đưa ra những chủ trương nào dối trá, lọc lừa, phạm thượng… Mà ông nói rằng đạo đức con người hôm nay xuống cấp là do đảng, do chế độ? Ông chứng minh đi!

Kính thưa các loại động vật! Điều này trừ phần con ra, còn phần người thì ai cũng biết, không cần chi phân bua, phân tích, chứng minh. Nhưng vì các cụ chưa hoàn hảo phần người, nên tui phải chìu theo ý các cụ. Để dẫn chứng sát thực, không thể chối cãi, tôi sẽ đem một một số điều trong văn kiện chính trị, pháp lý quan trọng bậc nhất để chứng minh sự dối trá, gian lận, phạm pháp, phạm thượng… của đảng csVn đang lãnh đạo.

- Quảng Cáo -

– Điều 16 Hiến Pháp nước chxhcnVN ban hành năm 2013 quy định: “Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật”.
Qua các vụ án dân sự hàng chục năm nay, có ai nhận ra sự bình đẳng trước pháp luật nó ở đâu không? Đã bình đẳng trước pháp luật, tại sao lại có yếu tố “nhân thân” tốt hoặc “quá trình công tác tốt” lồng vào đây để miễn giảm cho các cán bộ, đảng viên? Như vậy, ai là thành phần chủ trương cướp đi sự bình đẳng của nhân dân đã được ghi trong HP?

– Điều 20: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất cứ hình thức xâm phạm thân thể nào khác”.
Vậy, trong 3 năm mà có tới 260 người bị công an đánh chết nơi tạm giam, tạm giữ thì sao đây? Ai xâm phạm thân thể nhân dân? Ai dùng nhục hình, ép cung, tra tấn nhân dân? Chính các thành viên trong đảng giết người hàng loạt mà không bị truy cứu trách nhiệm, thì ngoài xã hội họ đâm chém, giết nhau cũng là điều bình thường. Vậy băng hoại đạo đức không phải do đảng gây ra thì do đâu?

– Điều 25: “Mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”.
Hiện nay công dân đã bị đảng cướp đi các quyền này vì đảng không chịu đưa ra luật. Đây là sự tráo trở, lường gạt của đảng, khi HP cho phép mà đảng thì không cho thông qua luật.

– Điều 27: “Công dân đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”.

Bà mẹ, đọc HP đến đây thì hết muốn trích dẫn nữa. Lừa dối, mị dân, tráo trở… Ngay trong văn kiện chính trị quan trọng của một quốc gia đến mức trơ trẽn như này mà các cụ còn nói tôi quy chụp?

Trong các điều tôi nêu ra ở HP, thì đảng csVn đã vi phạm đủ cả:
– Bất bình đẳng trước luật pháp. Tạo ra bất công trong xã hội.
– Cướp quyền tự do của công dân, cướp quyền sở hữu đất đai của công dân.
– Xâm phạm thân thể nhân dân/ giết người hàng loạt ở nơi thừa hành luật pháp
– Mị dân, dối trá, lừa đảo ..

Ngoài ra, đảng csVn còn tự cho mình quyền đứng trên nhà nước, khi ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: “Hiến Pháp đứng sau cương lĩnh của đảng”. Đây là hành động phạm thượng. Bởi vì, HP là khế ước giữa nhân dân và nhà nước, là nền tảng của một quốc gia. Vậy mà đảng cộng sản dám đặt điều lệ của mình đứng trước nền tảng đó? Chứng tỏ, đảng xem đất nước này, dân tộc này không ra cái thể thống gì cả. Vậy, làm sao đòi hỏi ở mỗi công dân có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc? Không trộm cướp, không giết người, không lừa đảo, không hiếp dâm….. “Thượng bất chánh, hạ tắc loạn”. Thành ngữ từ ngàn xưa đã khẳng định rồi. Còn chối cãi gì nữa?

- Quảng Cáo -
Xin Giúp Chúng Tôi CHIA XẺ XA THÊM
Bài trướcCao tốc Bắc Nam
Bài kếGiai cấp vô sản
Phòng Trực của Chân Trời Mới Media ở Âu Châu đặt tại Paris, Pháp Quốc.

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here