Những kỳ công của người Việt thời XHCN

0
- Quảng Cáo -
Nguyen Chí Tuyen

1) Cột điện bê tông không cần sắt;
2) Máy bay tắt máy nấp trong mây phục kích máy bay địch;
3) Thay trời làm mưa;

Xin mời bà con bổ sung vào danh sách.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here