Sái Gòn, đứa con ghẻ không có “Ông Ngoại”

- Quảng Cáo -

Sài Gòn là đứa con ghẻ, khi có thu nhập 100 đồng, nó chỉ được giữ lại 18 đồng chi tiêu cá nhân, còn lại phải nộp 82 đồng để lo cho những đứa con cưng không làm ra tiền nhưng biết phá khác.

Sài Gòn cũng là đứa hào sảng, nó đóng góp cho quỹ Vaccine 1.578 tỷ, trong khi đó, đứa con Hà Nội trung tâm hành chính góp quỹ Vaccine 11,7 tỷ đồng.

Sài Gòn ngày thường bị bòn rút, bị vắt kiệt bị lợi dụng, khi bệnh dịch khó khăn phức tạp nhất cả nước thì được cung cấp 1,1 triệu liều Vaccine cùng với 987.077 liều trước đó là khoảng 2 triệu liều cho 10 triệu dân. Còn Hà Nội dự kiến 5,1 triệu liều tiêm Vaccine trên diện rộng chưa kể số liều tiêm trước đó.

Sài Gòn như một đứa con ghẻ, không có ông ngoại nên bị phớt lờ, bị bỏ qua. Cũng giống như những người dân đóng góp tiền tiết kiệm, tiền để dành cho ma chay khi chết cho quỹ Vaccine nhưng vì không có ông ngoại như ai kia, nên cũng không biết bao giờ mới được tiêm Vaccine. Giống nhau đến lạ. 
- Quảng Cáo -