Đề nghị xử lý những cá nhân, tổ chức đã tra tấn em Tư

- Quảng Cáo -
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO- HẠNH PHÚC
—–ooOoo—–
ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP(lần thứ 2)
Kính gửi:
– CHỦ TỊCH NƯỚC
– CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
-THANH TRA BỘ CÔNG AN
-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
– VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Tôi tên là: Đỗ Thị Thu, số CCCD:00119901 sđt: 0982 968
Nơi ĐKTT: Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Là chị dâu của em Trịnh Bá Tư, sinh năm: sinh năm:1989
Nơi ĐKTT: Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình
Bị bắt ngày 24/06/2020, hiện đang bị giam giữ tại trại 6 Thanh Chương, Nghệ An.
Tôi làm đơn kêu cứu này đề nghị một việc như sau:
Ngày 20/09/2022, bố chồng tôi là Trịnh Bá Khiêm đến trại 6 Thanh Chương, Nghệ An, để thăm gặp em tôi là Trịnh Bá Tư. Khi vào thăm gặp em Tư, em Tư nói: Em bị đánh đập, bị cùm chân 10 ngày, và hiện nay em tôi đã tuyệt thực đã 14 ngày kể từ khi bố tôi vào thăm gặp em Tư vì phản đối hình thức đánh đập tra tấn. Và từ đó cho đến nay gia đình tôi chưa có thông tin gì về em.
Hiện nay gia đình tôi rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của em Trịnh Bá Tư vì không biết rằng em còn có bị tra tấn, hay tuyệt thực nữa không. Vì phía trại 6 đã cắt quyền gọi điện thoại của em Tư vào tháng 9 và tháng 10, và cũng từ khi nghe tin em Tư tuyệt thực cho tới nay bố tôi Trịnh Bá Khiêm đã đến trại 6 Nghệ An đã 3 lần rồi, nhưng cả 3 lần đi bố tôi đều không được vào thăm gặp mặt cũng như gửi đồ cho em Tư .
Vì vậy tôi làm đơn này rất kính mong các cơ quan có thẩm quyền điều tra và giải quyết rõ cho gia đình tôi biết tại sao em tôi bị đánh đập tra tấn, cùm chân, bị cắt quyền được gọi điện thoại về tháng 9 và tháng 10 và cắt quyền thăm gặp em Tư cho đến nay. Xử lý những cá nhân, tổ chức đã tra tấn em Tư . Đề nghị trại 6 phải sớm cho gia đình tôi được gặp mặt em Trịnh Bá Tư.
Xin trân trọng và cảm ơn.
Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Người Làm Đơn
Thu
Đỗ Thị Thu.
- Quảng Cáo -