Cây xăng thời@4.0

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Cây xăng thời công nghệ @ Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) 4.0 (hình 1) rất thịnh hành ở thôn quê và những nơi hẻo lánh xa cây xăng phổ thông, nó xuất hiện trên làng rừng của NR từ xa lắc xa lơ cuối thế kỷ trước, với công nghệ thanh toán độc đáo, bằng mặt nếu chưa có tiền mặt, tức ghi chịu từ từ trả…!

Nay không hiểu vì sao cây xăng thời @ 4.0 này đã xuất hiện nhiều ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn?

Và chắc chắn khi cây xăng công nghệ @ hiện đại 4.0 đong bằng chai chứa bằng can nhựa rất thịnh hành trong vùng sâu vùng xa, khi du nhập về các thành phố lớn sẽ không mang về dịch vụ thanh toán bằng mặt nếu chưa có tiền mặt. Vì dịch vụ này rất khó chuyển giao công nghệ.

- Quảng Cáo -

Đặc biệt, nếu những cây xăng phổ thông không đủ xăng bán, chắc chắn, về lâu về dài, sẽ bị cây xăng 4.0 lấn sân (h2)…

- Quảng Cáo -