TNLT Đỗ Nam Trung

- Quảng Cáo -

Amy Truc Tran

Tròn 1 năm ngày nhà hoạt động ĐỖ NAM TRUNG bị kết án 10 NĂM TÙ GIAM, 4 NĂM QUẢN CHẾ chỉ vì TỘI YÊU NƯỚC VÀ CHỐNG ĐƯỜNG LƯỠI BÒ.

Phản đối bản án man rợ của tà quyền cộng sản. TỰ DO CHO ĐỖ NAM TRUNG.

Amy Truc Tran

- Quảng Cáo -