Mùa lễ hội, chùa chiền đang bắt đầu…

- Quảng Cáo -

Nguyen Khan

Sinh thời, cố thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng nhiều lần đến thăm VN. Có lần ông đã nêu nhận định, Miền Bắc VN là vùng công nghiệp, vì có nhiều quặng mỏ, tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Song người dân lại có tác phong nông nghiệp, nặng về lễ hội, chùa chiền, Tết, giỗ… trở ngại cho sản xuất công nghiệp…

Trái lại Miền Nam là vùng nông nghiệp vì nghèo quặng mỏ và tài nguyên. Song người dân lại có tác phong công nghiệp… Đó là lý do ông kêu gọi nên cho nhiều sinh viên phía Bắc vào học đại học phía Nam để quen với tác phong công nghiệp. Bởi các doanh nghiệp phải sản xuất đúng hợp đồng các đơn hàng đã ký với các đối tác, mà một số công nhân mắc đi chùa chiền, lễ hội, thậm chí cúng giỗ la cà nhiều ngày thì doanh nghiệp sẽ rất khốn đốn.

Những năm gần đây tác phong công nghiệp đã được cải thiện rất tốt ở các tỉnh phía Bắc. Song rất tiếc dư hương các lễ hội, chùa chiền vẫn chưa được tiết chế như mong đợi.

- Quảng Cáo -

Sau Tết sẽ là mùa cúng sao giải hạn ở một chùa nổi tiếng phía Bắc, trầy hội chùa Hương, chùa Ba Vàng, Tam Chúc, Bái Đính… Khai ấn đền Trần, lễ hội chọi trâu… và kính thưa rất nhiều loại lễ hội, thu hút hàng trăm ngàn người ?

Hiện tại mùa lễ hội, chùa chiền… Ở các tỉnh phía Bắc đang bắt đầu..

- Quảng Cáo -