Xóa bài chơi lại

- Quảng Cáo -

Nguyễn Thông

Ngành đăng kiểm phương tiện giao thông lúc này đang thế nào, hầu như ai cũng biết. Giờ nó mới “vô tình” bị lộ thôi, chứ thực ra nát bét lâu rồi, cũng như vụ tiếp viên hàng không vậy.

Xứ này, không cái gì không hỏng, kể cả nguyên thủ quốc gia. Vấn đề là hỏng vào lúc nào, che giấu được bao lâu.

Thấy người ta đang loay hoay chữa cháy, chắp tạm bợ, vá víu cái áo đăng kiểm mục nát, rách rưới, lão hàng xóm nhà tôi vốn rất thẳng tính và tục tĩu, cười bảo có vá được cái con bồi.

- Quảng Cáo -

Tôi hỏi vậy thì làm sao, lão chém tay dứt khoát, xóa đi, làm lại. Là sao? Là, cách duy nhất là giải tán toàn bộ hệ thống bộ máy đăng kiểm từ trên xuống dưới, phế bỏ tất cả bọn cũ, nhất là bọn cán bộ đảng viên ủy iếc, bởi cầm chắc chúng hỏng tất, dính tất, to ăn to, nhỏ ăn nhỏ. Làm mới lại hoàn toàn. Đồng thời với việc ấy, là bắt toàn bộ bọn lãnh đạo đăng kiểm, bắt ói tiền làm luật, bóc lột của dân ra.

Lão chốt lại, mà xứ này đâu chỉ bọn đăng kiểm cần bị giải tán. Thế mới chán.

- Quảng Cáo -