Cô giáo xâm hại thân thể học sinh, hạ nhục học sinh

- Quảng Cáo -

Chu Mộng Long

Nếu là con tôi, tôi khởi kiện tội xâm phạm thân thể và hạ nhục trẻ em. Nếu pháp luật không xử thì tôi cạo đầu cô giáo.

Không thể chấp nhận bạo chúa học đường!

Nếu nhuộm tóc là vô đạo đức thì cả thế giới này đều vô đạo đức?

- Quảng Cáo -

Trong trường hợp này, tôi không thấy học sinh vô đạo đức mà chỉ thấy cô giáo… mất dạy.

Riêng giọng nói đanh đá ở chợ trời, hành vi cầm kéo xỉa xỉa vào mặt học sinh, đã có thể xếp cô giáo vào hạng đồ tể.

Nhiều đứa lãnh đạo ngành dục cho rằng học đường khác với đời sống, nên phải có những quy định khắt khe. Dạ thưa, có quy định gì cũng phải dựa vào pháp luật. Mỗi trường học là một nhà tù vô pháp vô thiên, tự đặt ra nội quy riêng để biến học sinh thành tù nhân của mình hay sao?

Quan chức điều giáo viên đi hầu rượu, tức biến giáo viên thành con đ.ĩ. Bộ trưởng nói “vui vẻ tí thôi mà!” Trong khi học sinh chỉ làm đẹp một tí đã quy về đạo đức. Đạo đức gì vậy?

Trường nào, sở giáo dục nào bao che cho cô giáo này, trường đó, sở đó cần thay tên là nhà tù. Mà xin lỗi, nhà tù hiện đại cũng không được phép làm cái việc vô đạo như vậy.

Chu Mộng Long

https://www.facebook.com/vanthat.tran/videos/486529963554086/

 

- Quảng Cáo -