Nhà thơ Tô Kiều Ngân từ đời lính đến Tao đàn

- Quảng Cáo -

Ông Kiều Ngân từ trần vào ngày 20.10.2012. Không ai rõ nhà thơ Tô Kiều Ngân được tha về năm nào và những người bạn quân đội văn nghệ xưa cũng không biết nhà thơ ở đâu…

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here