Tiếng Thét Trong Thơ Của Bùi Minh Quốc

- Quảng Cáo -

Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã có những vầng thơ được phổ biến ra ngoài nước như sau : Đảng chỉ tay, Quốc Hội giơ tay, Mặt Trận vỗ tay, Chính Phủ ra tay, doanh nghiệp nhà nước ngửa tay, công an còng tay, tội phạm bắt tay, báo chí chùn tay, trí thức vẩy tay, đồng đội cụt tay, quan chức đầy tay, dân… trắng tay !

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here