Hơn 2,000 website Việt Nam bị tấn công

- Quảng Cáo -

Trong tháng 7 vừa qua đã có trên 1,000 máy chủ và hơn 2000 website của Việt Nam bị tấn công. Theo Trung tâm Cứu ứng khẩn cấp Máy tính Việt Nam hay VNCERT thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, gần 60% website bị tấn công mang tên cuối là .com. Trong tuần đầu của tháng 8, đã có trên 350 website bị tấn công, trong đó có 18 website của cơ quan chính phủ. Theo Vncert, thông thường, sau khi có số liệu nghiên cứu, cơ quan này đã gửi cảnh báo đến các nơi, nhất là các cơ quan nhà nước. Song, thực tế cho thấy rất ít nơi có hồi âm.

Theo Vncert, Việt Nam luôn luôn nằm trong 20 nước bị lây nhiễm và phát tán virus nhiều nhất thế giới. Các virus tấn công máy tính ở Việt Nam đang ngày càng nguy hiểm và rất khó phát giác. Các cuộc tấn công vào văn phòng chính phủ ngày càng có mục tiêu và đối tượng rõ ràng. Các máy tính chứa các thông tin quan trọng là mục tiêu của các đợt tấn công có chủ đích này. Các thông tin quan trọng của tổ chức có thể bị lấy đi.

Trong 6 tháng đầu năm, khoảng 30%  trang web của các ngân hàng tại Việt Nam có lỗ hổng và có nguy cơ bị tấn công. Trong đó, có đến 2/3 trang web có lỗ hổng bảo mật ở mức độ nguy hiểm trung bình và cao. Theo đánh giá của giới chuyên gia, ngân hàng là ngành chịu bỏ tiền để đầu tư cho công nghệ thông tin và an ninh bảo mật mạnh nhất trong các ngành tại Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả điều tra trên cho thấy việc đầu tư cho an ninh bảo mật của ngành ngân hàng vẫn còn chưa đủ.

 

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here