Thơ: Bà Tham – Ông Nhũng

- Quảng Cáo -

Bùi Văn Bồng

BÀ THAM – ÔNG NHŨNG

Bà Tham lên chức bí thư
Gặp ngay ông Nhũng lắc lư ít đùa
Phê bình – ông Nhũng không ưa
Tự phê – ông Nhũng đẩy đưa: “Kệ đời
“Xứ riêng này của hai người
Đầy quyền mạnh thế là tôi với bà…”
Ký cai được dịp lân la
Nịnh ông Nhũng lại tôn bà bí thư

Bà Tham không chút chần chừ
Một ê-kíp đã vững như tường thành
Tiền Nhà nước phải vơ nhanh
Đất đai, dự án sao đành bỏ qua (!?)…

- Quảng Cáo -

Bà Tham lôi của về nhà
Túi riêng ông Nhũng cũng đà chật căng
Bà Tham báo cáo trên rằng:
“Đáng khen ông Nhũng tài năng tuyệt vời”
Ông Nhũng ca ngợi hết lời:
“Bà Tham quả thiệt là người trung kiên”.

BVB

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here