Viết về nhạc sĩ Thục Vũ

- Quảng Cáo -

Nhạc sĩ Thục Vũ tên thật là Vũ Văn Sâm, Trung tá Chiến tranh Chính trị, Tham mưu trưởng khối Chiến tranh chính trị Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, vào tù năm 1975 và qua đời trong vùng rừng núi thượng du Bắc Việt năm 1977.

Nhà văn Văn Quang viết về nhạc sĩ Thục Vũ: Nhạc sĩ Thục Vũ tên thật là Vũ Văn Sâm, ở cùng đội trồng rau với tôi, ông bị đau gan đến vàng cả mắt. Ban đầu còn được ở lại trại không phải đi lao động, bạn tù lén lấy một ít rau sống cung cấp cho ông hằng ngày. Nhưng khi bệnh tình quá nặng, Thục Vũ được đưa sang bệnh xá. Nói là bệnh xá, chứ ở đây cũng chẳng có thuốc men gì chửa chạy cho bệnh nhân cả, thậm chí mỗi lần lên khám bệnh xong, anh y tá bôi cho tí dầu cù là vào tay, rồi bảo về uống đi hoặc nằm ngữa cổ ra để cán bộ y tế nhỏ cho vài giọt nước của tỏi vào mũi. Thế là xong. Bênh nhân nặng thì chỉ còn nằm chờ chết mà thôi. Thục Vũ cũng ở trong trường hợp ấy…

- Quảng Cáo -

ĐÃ CÓ 1 GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here