Lại hết tiền trả lương

- Quảng Cáo -


CÀ MAU – Phòng Giáo Dục Huyện Thới Bình hiện đang nợ hơn 17 tỷ đồng tiền lương của giáo viên.
Chủ Tịch UBND Huyện Thới Bình, Cà Mau, là ông Trần Văn Dũng vừa gửi tờ trình lên
UBND Tỉnh để xin tạm ứng số tiền 17 tỷ đồng nói trên để trả lương gấp cho cán bộ và giáo viên.
Huyện Thới Bình không phải là địa phương duy nhất xảy ra tình trạng hết tiền.
Trước đây, Huyện Cái Nước cũng đã bị hết tiền và đã phải cầu cứu ngân sách của Tỉnh số tiền là 15 tỷ để trả lương vì ngân sách của Huyện thu chỉ có 40 tỷ trong khi chi lên tới 300 tỷ.
Tình trạng đục khoét công quỹ ngày một lan tràn và không còn có thể giấu diếm ngày một nhiều hơn./.

- Quảng Cáo -

2 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here