Lạm phát Thứ Trưởng

- Quảng Cáo -

VIỆT NAM – Vào ngày mai, 1/1/2016, luật mới, theo Điều 38, Luật Tổ Chức Chính Phủ được ban hành ngày 19/6/2015, quy định giới hạn số lượng Thứ Trưởng hoặc cấp tương đương ở mỗi bộ ngành sẽ bắt đầu được áp dụng, theo đó mỗi bộ và cơ quan ngang bộ sẽ chỉ có tối đa là năm thứ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan, theo quy định của Luật Tổ Chức Chính phủ, với ngoại lệ là các bộ Quốc Phòng, Công An và Ngoại Giao, được phép có không quá sáu thứ trưởng.

Luật nói trên ra đời với mục tiêu được cho là để giảm thiểu tình trạng lạm phát lượng thứ trưởng tại VN.

Tính đến đầu năm 2015 cả nước có tổng số 118 quan chức giữ hàm thứ trưởng hoặc tương đương. Con số này tăng mạnh trong những tháng cuối năm, khi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm nhân sự.

Đáng kể nhất là việc bổ nhiệm bốn lãnh đạo quốc phòng và hai lãnh đạo công an, được thực hiện sau khi Luật Tổ Chức Chính Phủ mới đã thông qua. Đợt bổ nhiệm mới nhất nâng số thứ trưởng ở hai bộ này lên mức cao kỷ lục, 10 thứ trưởng quốc phòng và chín thứ trưởng công an. Cả mười vị tướng thứ trưởng quốc phòng đều là các ủy viên trung ương đảng

- Quảng Cáo -

Trước đây, số lượng thứ trưởng ở mỗi bộ ngành không bị hạn chế và hoàn toàn do Thủ Tướng bổ nhiệm./.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here