Gian trá lưu manh, nỗi nhục quốc thể!

0
- Quảng Cáo -

FB Luân Lê

Quan chức chính quyền vu khống người dân thì không sao, thậm chí có thể bắt nhốt họ ngay được, nhưng với quốc tế thì không, nhất là một dân tộc trọng danh dự hàng đầu thế giới, hành vi vu khống là một sự sỉ nhục lớn nhất cho một quốc gia có phẩm cách luôn đề cao sự tôn quý lên trước hết.

Phẩm chất lưu manh bộc lộ ra trong chỉ một việc không quá chính trị, nó chỉ là một vấn đề của môi trường. Rồi sẽ không thể làm ăn nổi với một lề lối và tầm thức như vậy. Đó là quốc thể đấy, hãy cố mà giữ nó lại, dù ít ỏi cũng được, hãy tự trọng và có liêm sỷ.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here