Ukraine cấm Đảng Cộng Sản hoạt động

Hạ tượng Lenin
- Quảng Cáo -

KIEV – Đảng Cộng Sản Ukraine vừa bị tuyên bố cấm hoạt động sau khi một toà án hành chính tại Ukraine, vào ngày 16/12 vừa qua, đồng ý với đơn kiện của Bộ Tư Pháp Ukraine cho rằng Đảng Cộng Sản Ukraine có hoạt động ủng hộ chủ nghĩa ly khai và kêu gọi chia rẽ sắc tộc và vi phạm nhân quyền.

Chính quyền Ukraine của Tổng thống Petro Poroshenko cũng cho rằng hoạt động của Đảng Cộng sản Ukraine “có mục tiêu thay đổi hiến pháp bằng bạo lực và vi phạm chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”.

Hồ̉i tháng 4 vừa qua, Quốc hội Ukraine thông qua luật đặt chủ nghĩa cộng sản và phát-xít ngang nhau và cấm hai ý thức hệ này cùng các biểu tượng của chúng. Vào Tháng 5, chính quyền Ukraine thông qua luật ‘giải cộng sản’ xóa bỏ mọi biểu tượng thời Liên Xô và cấm dùng từ ngữ như ‘cộng sản’.

Đảng Cộng Sản Ukraine không chấp nhận đổi tên, đổi logo hay điều lệ theo luật nói trên.

- Quảng Cáo -

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Châu Âu, Hội Ân Xá Quốc Tế đã lên tiếng phê phán chính quyền ở Kiev đã “có các biện pháp hà khắc như thời Liên Xô” để nhắm vào tự do ngôn luận khi cấm Đảng Cộng sản Ukraine.

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here